Slik ser du norsk TV i Thailand

Sjekk grensestatus. Hvilke land er åpne for turister?

Stacks Image 186

Thailand berømmet for fremgang i fiskerireformenFemten supermarkeder og importører i USA, Storbritannia og EU har sendt et brev til Thailands landbruks- og kooperativminister, samt de thailandske ambassadene i utlandet, og berømmet Thailand for sin fremgang med å reformere fiskerinæringen og få et lovverk som har resultert i en positiv utvikling i fiskeriene.


I brevet heter det: "Vi, undertegnede virksomheter, gratulerer den kongelige thailandske regjeringen for sin betydelige innsats for å reformere og rette opp viktige lovverk som har resultert i en positiv utvikling i Thailands fiskeripraksis."

Supermarkedene og importørene oppfordret den thailandske regjeringen til å fortsette reforminnsatsen og arbeide konstruktivt med nasjonale aktører for å sikre en juridisk, etisk og bærekraftig fiskerisektor.
(we) Kilde TheNation

RSS Feed