Slik ser du norsk TV i Thailand

Sjekk grensestatus. Hvilke land er åpne for turister?

Stacks Image 186

Thailand risikerer å gå ned til 3. plass i riseksportenThailand risikerer å miste sin plass som verdens nest største riseksportør i år takket være svakere konkurranseevne og mangel på rissorter for å imøtekomme endret etterspørsel i markedet.


Hard konkurranse, relativt høyere produksjonskostnader enn konkurrenter som Vietnam, sterk valuta og utbredt tørke nevnes som årsaker. Vietnam kan komme til å overta andreplassen.

Thailand har eksportert de samme rissortene i 30 år og har ingen utvikling av nye rissorter. Thailand har som mål i år å eksportere 7,5 millioner tonn.
Målet er det laveste på syv år siden 2013 da Thailand eksporterte 6,6 millioner tonn ris.

I 2019 eksporterte landet 7,58 millioner tonn. Det største eksportmarkedet var Benin, som importerte 1,07 millioner tonn thai-ris, fulgt av Sør-Afrika på 725 461 tonn, USA på 559 957 tonn, og Kina på 471 339 tonn.
(we) Les mer på BangkokPost
RSS Feed